Du är inte inloggad.

Artikel

Ädelstenar

 

Sedan flera tusen år tillbaka har människor smyckat sig med vackra stenar. Ädelstenar brukar definieras som stenar som uppfattas som vackra och som genom sin transparens, glans och färg fascinerar beskådaren. Genom att de slipas och poleras blir de ännu mera attraktiva.

Dessa stenar är i regel av organiskt material såsom bergarter och mineral men även vissa organiska material brukar  räknas hit. Sådana exempel är bärnsten och äkta pärlor.

Ädelstenar som består av mineraler eller bergarter är ofta mycket hårda. Speciellt omtyckta och efterfrågade ädelstenar är diamanter, smaragder, rubiner och safirer.

I äldre böcker kan man träffa på benämningen halvädelstenar. Tanken var att dessa stenar inte var tillräckligt sällsynta för att få kallas ädelstenar. I dag har man tänkt om då det aldrig gått att få till en exakt definition om vilka stenar som ska räknas in i resp. kategori.

För amatören kan det vara svårt att identifiera en viss sten och konstatera vilken typ det är. Två olika typer av material kan ha snarlik färg och stenar som är i närmast kemiskt identiska kan ha olika färg. Det finns även genomskinliga ädelstenar som skiftar i färg beroende på betraktningsvinkeln. Detta kallas pleokroism. Vissa stenar kan även förändra färgen genom att man bränner dem. En ädelstens ekonomiska värde beror på sådana saker som färg, genomskinlighet, vikt, halt av inneslutningar, eventuella  sprickor, slipbarhet m.m. 

En hel del stenar kan förekomma i flera olika färger. Detta beror bl.a. på att olika metaller kan
finnas inneslutna i materialet. Ett sådant exempel är rubin och safir som bägge består av aluminiumoxiden korund men där rubinen är röd och safiren kan anta andra färger, bl.a. blått.

En ädelstens värde bestäms av ett antal saker, bl.a. storlek, halt av inneslutningar, eventuell sprickbildning och genomskinlighet.

På sajten Ädelstenar kan du hitta du mera information av dessa fascinerande och vackra stenar. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Underbart att byta ringar och förlovas
Hur stor chans har man mot ett casino?
Går det att vinna på spel?
Störst chans att vinna på sällskapsspel
Cykla mer i sommar på en bra cykel