Du är inte inloggad.

Artikel

Alla konkurrenter till LED förbjuds från år 2016

Belysingsförbudet inne på sin sista utfastning

Belysningsförbudet som kommer från EU och som förbinder samtliga EU-stater att byta ut sin belysning till LED inom de närmsta kommande åren kommer få stora effekter på den totala energiförburkningen inom EU. Man estimerar att ca 65 kolkraftverk kan avvecklas om samtliga EU-stater byter ut sin LED-belysning idag. EU lämnar dock några år till staterna att få på sig att byta ut sin belysning och fram till år 2020 ska samtliga belysningskällor bestå utav LED med risk för vite upp till 20.000 kronor.

 

Halogenförbudet träder i kraft 1 januari 2016

Som en naturlig följd av ekodesigndirektivet från EU som förbjuder energislösande elprodukter så förbjuds samtliga energiprodukter som är energislösande och innehåller miljöfarliga ämnen. Det är en gemensam satsning som nu sköljer över EU och man beräknar att 20% av dagens energiförbrukning ska kunna besparas varje år när förbudet verkligen har efterlevts som man vill.

Sedan år 2009 har de flesta belysningskällor förbjudits

När man först år 2009 förbjöd de mest energislösande glödlampor så kom snabbt lågenergilampan att ta plats på scenen. Vad man inte räknade med då var att den lågenergislösande lampan inte var miljövänlig och innehåll kvicksilver som i sig är en mycket farlig tungmetall. En tesked av det farliga ämnet sägs kunna förstöra en medelstor sjö. Brevid lågenergilampan har samtidigt halogenlampan funnits, den blir både krattigt upphetta och har en mycket hög energiförbrukning. Man har under denna tid även förbjudit lysrör och andra lampor med bly och kvicksilver. LED är kvar som herre på täppan.

Investera i LED för en hållbar utveckling och ett minimalt ekologisk avtryck i miljön.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Räntor på lån och vilken man ska välja
Göra avdrag på firman
Så får du ett billån med låg ränta
Hyr ut din bil privat
hitta rätt bankkort och kontokort