Du är inte inloggad.

Artikel

Att välja en revisor

Det finns många lagar och föreskrifter när det kommer till den ekonomiska sidan av ett företag. Man måste bevara de flesta papper och dokumentation ett visst antal år, alltid redo för en kontroll av bokföringen. Varje år ska även alla aktiebolag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Det är dock valfritt om man ska ha en revisor i Sverige, i alla fall under vissa förhållanden.

Mindre företag, även aktiebolag, kan välja om de ska ha en revisor eller inte. Det finns tre kriteria för aktiebolag som avgör om det krävs en revisor i Sverige, eller inte. Om de uppfyller två av dem kan man inte välja bort denna tjänst. Nummer ett är fler än tre anställda. Man beräknar medeltalet under året, så man har lite utrymme för säsongsarbetare. Nummer två är om balansomslutningen ligger på mer än 1,5 miljoner. Den sista punkten är om man har mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning.

Liknande riktlinjer gäller för andra företag, mycket beror alltså på storleken och omsättningen. När ett aktiebolag väljer att inte ha en revisor måste man komma överens om detta på en bolagsstämma, och beslutet måste registreras hos myndigheterna.

Trots att de inte är pliktiga att ha en revisor i Sverige, väljer många företag ändå att ha en knuten till firman. Det kan vara bra av många olika anledningar. Dels får man en rejäl kontroll av företagets räkenskaper, vilket minskar risken för fel. Men en bra revisor ser också på hur företaget sköts, om alla stadgar och lagar uppfylls. Det går alltså ett steg längre, genom att hela företaget kontrolleras.

En annan anledning till att man gärna har en revisor i Sverige är att det ökar trovärdigheten av företaget. Det är som en sorts garanti för att VD och styrelsen utför sina uppgifter på rätt sätt. Detta kan vara bra att påpeka när man vill marknadsföra sig, eller kanske ansöka om ett lån hos banken.

För att välja en bra revisor som passar till ens företag kan man använda sig av tjänster som, till exempel, Hitta Revisor. Här beskriver man sitt företag och vad man har för behov, och sedan skickas denna ansökan ut till olika revisorbyråer. De kommer med en offert och man kan sedan välja den man tycker verkar bäst. Många lagar och reguleringar är typiska för en viss bransch, så det kan vara en bra ide’ att ha en revisor som är känd med just det man håller på med.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Så får du ett billån med låg ränta
A-kassa för dem som jobbar kommunalt
Vad ska ett fakturaprogram kosta?
Leasa bil privat
Alternativa lån för företag och nystartade bolag