Du är inte inloggad.

Artikel

Ballongflyg, var när hur

 

Ballongflyg, var när hur.
 
Att få ballongflyg i present är inte så ovanligt. Men däremot är det vanligt att man inte vet så mycket om ballongflygning. Med denna artikel om ballongflyg så vill vi ge lite fakta som kan vara bra att ha med sig inför en ballongflygning. Vi begränsar oss till ballongflyg i Sverige.
 
Var
Ballongflygning kan äga rum på alla på alla orter. Vissa begränsningar finns vid flygplatser och dess närhet, från helt flygförbud under vissa tider till ballongflyg under vissa förutsättningar. Förutsättningar kan vara att hålla en viss höjd eller att passera under en viss tid.
Det finns också restriktionsområden som ej får passeras eller måste passeras på en viss minimihöjd. I Stockholmsområdet är restriktionsområdet över Drottningholms slott ett exempel.
En förutsättning när man väljer var man skall flyga är att det finns möjligheter att landa säkert. Att flyga över öppna vatten kan vara olämpligt och begränsar flygningen. Att landa i vattnet är inget man skall riskera visserligen flyter ballongen.
 
När
Ballongflyg kan äga rum under den ljusa delen av dygnet. En ballong flyger under VFR (Visual Flight Rules) vilket innebär att man måste ha god sikt och förlita sig på det man ser och inte flyga efter instrument. Vädret måste vara bra, ej kraftiga vindar eller låg molnhöjd. Företag som flyger betalande passagerare har angivet i sin drifthandbok vilka begränsningar företaget opererar inom.
Drifthanbok har alla företag som har tillstånd för kommersiell ballongflygning.
Förekomst av termik begränsar ballonflyg till tidiga morgon eller kväll under sommarhalvåret.
Termik är uppåtstigande varmluft som skapas av att solen värmer upp marken som i sin tur värmer luften som då stiger uppåt. Att flyga i termik är riskfyllt och okontrollerat. På vinterhalvåret förekommer ej termik då solen ej kan värma marken p g a snötäcket.
 
Hur
Ballongflyg i Sverige är uteslutande med sk varmluftsballong som får sin lyftkraft genom att luften i ballonghöljet värms genom en brännare som drivs med motorgas vilket är samma sak som propan.
Ballongflygning går normalt till så att man väljer startplats utifrån gällande vindriktning så att man passerar det område som önskas. En ballong går ej att styra utan genom att välja olika flyghöjder där vindriktningen är en annan så kan man till viss del korrigera sin flygriktning. Vid planering av flygningen ingår också att planera en flera lämpliga ställen som man kan landa på. Starten bör göras på en plats där man har skydd från vinden t ex på ett fält med en skogsdunge som skapar lä. Landningen bör också ske i lä eller då vinden avtagit så att landningen ej sker i hög hastighet. På kvällen avtar vinden normalt vid solnedgången och då kan man landa på stora öppna ytor.
 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Spådom
Välj rätt utrustning och fiskespö - Vi hjälper dig
Spela det klassiska ölspelet
Roliga aktiviteter när ni måste vara inomhus med barnen
Historiens bästa spelkonsoler