Du är inte inloggad.

Artikel

Distansutbildning vs campusutbildning

Distansutbildningar är något skrämmande för många studerande. Det har under en lång tid ansetts vara bluff och båg. En examen från distansutbildningar ansågs inte vara av lika stor vikt och gav inte samma respekt som en examen från en campusutbildning. I takt med teknologins utveckling har samhällets acceptans ökat för distansutbildningar. Som resultat av det ökade intresset har även kvaliteten på utbildningarna ökat.

Varifrån utbildningen sker

Den största skillnaden mellan vanlig platsbelägen utbildning och distansutbildning är så klart platsen där utbildningen sker. Distansutbildning ger genast flera alternativ när det kommer till val av utbildning och hjälper den studerande att spara pengar. Det finns inte längre något behov av att bo nära skolan och hålla sig där under utbildningen. Den rastlösa som inte vill hoppa över att utbilda sig men som inte heller vill vara bunden till en och samma plats kan istället ta med sig sin utbildning överallt.

Tider då utbildningen sker

En annan skillnad som är värd att lägga märke till är under vilka dagar och tider utbildningen sker. De flesta utbildningar är under samma timmar som vi normalt arbetar. För vissa är detta inte ett problem men för de som har ett fulltidsjobb komplicerar detta möjligheten till att vidareutbilda sig. De flesta vuxenstuderande jobbar under dagarna och därför behöver de kvälls eller helgutbildningar, vilka är mer begränsade i antal. Med distansutbildning finns utbildningen tillgänglig dygnet runt och hjälper därmed vuxna att fortsätta arbeta under studietiden.

Kostnaden för utbildningen

En distansutbildning är billigare än en campusutbildning. Skolan behöver inte betala för lokaler. Lägre administrativa kostnader för skolan innebär lägre kostnad för de studerande. De studerande behöver i många fall inte heller köpa böcker. Utbildningsmaterialet delas istället ut elektroniskt. Andra kostnader, som inte egentligen har med skolan att göra, försvinner också med en distansutbildning. Exempelvis kostnad för bostad, bensin och parkering m.f.

Tillgång till läraren

I ett klassrum måste alla elever dela på lärarens uppmärksamhet. Onlinekurser uppmuntrar elever till att interagera med sina lärare och få respons och hjälp. Varje elev interagerar då med läraren privat och läraren kan under den tiden ge full fokus till dig som elev.

Det finns många skillnader mellan att ta kurser erbjudna av distansutbildningar jämfört med en utbildning på en fysisk skola men utkomsten är densamma. Med en distansutbildning får studenterna arbeta och lära sig i sin egen takt, på den plats och på den tid av dygnet som passar dem bäst men de får fortfarande en jämförbar examen.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Tarottolkning online – spå dig på nätet
Att överväga yrkesutbildning
Konferensresor i Sverige
Plugga körkortsteori online
Arbete efter yrkeshögskola