Du är inte inloggad.

Artikel

Fakturaköp – Ett effektivt verktyg för tillväxt

Fakturaköp är ett smart verktyg för företag som växer, har säsongsvariationer eller behöver investera i sin produktion. Fakturaköp innebär att ett företag snabbt får likvida medel genom att sälja sin faktura till ett finansbolag eller en bank. Genom att sälja fakturor får du dina pengar snabbt och säkert. Det är helt enkelt ett smart verktyg för att skapa likviditet, förbättra kassaflödet och korta ner kredittiden. Genom fakturaköp kan du i princip få lika mycket pengar som du fakturerar redan samma dag utan att behöva vänta till förfallodatum. Med hjälp av fakturaköp frigör ni snabbt tid och kapital som istället kan användas till att expandera verksamheten och tidigarelägga viktiga investeringar. Kundfordran försvinner från balansräkningen och all administration och uppföljning sköts av företaget man köper tjänsten av. Du slipper stå för kreditrisken, sköta administrationen och, inte minst, måna om en positiv relation till din kund. Tidigare ansågs fakturaköp vara en lösning endast för företag med mindre bra kreditvärdighet. Men idag har allt fler företag börjat se fördelarna med detta verktyg för tillväxt och expansion.

Fakturaköp minskar din risk

Varje factoring företag kommer att bedöma dina kunder (gäldenärer) och deras riskprofil. Detta är ett viktigt riskstyrningsverktyg och Factoringföretaget bestämmer hur mycket och till vilken maximalgräns man är villig att finansiera fakturorna. Denna kreditlimit meddelas fakturasäljaren. Därigenom erhåller du som säljande bolag bra information om betalningsförmågan och kreditvärdigheten hos dina kunder. Dessutom om du säljer din faktura utan regress tar factoringbolag över risken för utebliven betalning. Detta innebär att du slipper kreditrisken om din kund skulle gå i konkurs och inte kan betala fakturan. 

Fakturaköp företag

Vilka Fakturaköp företag finns det och vilken lösning som passar din verksamhet bäst? Hur mycket pengar du får för din faktura beror givetvis på de avtal som de olika utövarna har i sina avtal inom factoring. Företagen som tar emot dina fakturor är olika och de har olika avtal och syn på det hela, så det bästa är att kontakta dem för att ta reda på vilket av dessa företag som passar din verksamhet bäst. Alla avtal passar inte alla verksamheter.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hitta billigast möjliga inkomstförsäkring
Fakturaköp är ett smart sätt att frigöra likviditet snabbt
Smslån för en resa
Göra avdrag på firman
Om att låna eller tjäna när man fattas pengar