Du är inte inloggad.

Artikel

Företagande och bokföringsskyldighet

Den här artikeln vill belysa vikten av att ha kontroll över bokföringen framförallt om man nyligen har eller ska starta ett företag.
Det första man bör ägna sig åt är att läsa igenom bokföringslagen BFL. Vid första anblicken så kan man bli förskräckt över att innehållet verkar vara oöverskådligt men med lite tålamod så är det inte alls så mycket och framförallt så är det lättbegripligt. När man satts sig in i bokföringslagen så är det lämpligt att ta del av  BFN bokföringsnämndens råd. Bokföringsnämnden är direkt underställd Finansdepartementet och har till ansvar att utveckla god redovisningssed i företag bokföring och offentliga redovisning. BFN tillhandahåller allmänna råd. Har man frågor som man ej hittar svar på på deras hemsida kan man vända sig direkt till myndighet för svar.

Har man inte koll på sin bokföring och redovisning kan det bli kostsamt med tilläggsavgifter och även fängelsestraff om man har gjort något grovt.

De företagsformer som är bokförings-skyldiga är enskilda, handelsbolag och aktiebolag. Även ekonomiska föreningar och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet eller har värderad tillgång på minst 1,5 miljoner skall bedriva bokföring.

Förutom de övergripande reglerna för god redovisningsed så skall man bl annat upprätta fakturor och verifikationer med rätt information. Man skall även bokföra i löpande, för kontanter gäller senaste arbetsdagen efter transaktionen. Övrig kan bokföras nästa kalendermånad.

Bokföring är en skyldighet men också en resurs om den används på rätt sätt. Utifrån bokföringen kan man upprätta rapporter som underlag för företagets ekonomistyrning.

Bokföringen sker genom att i grundboken sker den löpande bokföringen där verifikationerna sorteras i datumordning sedan summeras de olika kontona i huvudboken.

Att sköta grundboken och huvudboken är inte alls svårt men när man kommer till bokslut och årsredovisning är det lämpligt att anlita en bokföringskonsult.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Säljtips
Företagslån och hur du går tillväga
Minusräntan & lånekostnader
Nytt drömjobb år 2014
Fakturahantering för företag och verksamheter