Du är inte inloggad.

Artikel

Gör löpande bokföring

För att förenkla den ofta tidskrävande bokföringen är det bra att ha ett system på plats för att bokföra verksamhetens alla ekonomiska transaktioner. Istället för att samla på sig kvitton och fakturor från till exempel kunder och leverantörer och vid senare tillfällen dokumentera dessa aktiviteter är löpande bokföring starkt att föredra. Löpande bokföring används ofta synonymt med bokföring.

 

Rapportering och årsredovisning
Alla ekonomiska aktiviteter, såsom kund- och leverantörsfakturer, skatter och verksamhetens in- och utbetalningar såsom löner och dylikt ska dokumenteras för att senare kunna redovisas. Genom att bokföra verksamhetens aktiviteter kontinuerligt underlättas arbetet för att sammanställa rapporter till Skatteverket, som behöver information för att avgöra hur mycket skatt som ska dras. Det blir också lättare att göra periodiska sammanställningar, vilka är viktiga för verksamhetens intressenter att ta del av. Årsbokslut och årsredovisning kräver också mindre jobb om bokföringen har gjorts löpande under året.

 

Bokför enligt faktura- eller kontaktmetoden
Främst två metoder används, nämligen faktura- och kontantmetoden. Den första innebär att fakturor bokförs löpande på faktura- eller ankomstdagen, antingen som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Även betalning av fakturor bokförs, vilket ger en bra bild av verksamhetens situation över tid. Det andra alternativet är att bokföra fakturorna som inkommer endast när de betalas, vilket är tillåtet för och ofta görs av de verksamheter och företag som nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor. Det underlättar arbetet eftersom fakturor endast bokförs en gång. Till skillnad från fakturametoden innebär det att man endast vid bokslutsdagen kan bokföra ännu obetalda fakturor.

 

Att anlita en redovisningsbyrå
Om ett beslut tas att anlita en redovisningbyrå krävs att verksamheten regelbundet skickar in allt relevant material till byrån. Redovisningsbyrån behöver även tillgång till verksamhetens alla bank- och skattekonton för att kunna göra en löpande bokföring som stämmer.

 

Har du någon gång testat på ett bokföringsprogram med löpnade bokföring? Nu har du chansen, följ länken och få en mer betydande förståelse om vad det innebär.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Kreditkort idag och i morgon
Passiva inkomster med affiliate
Tips om du ska starta eget företag
På besök i Amsterdam
För och nackdelar med 3 olika låntyper