Du är inte inloggad.

Artikel

Kolla upp fordonsrelaterade skulder

För att man skall kunna köpa en begagnad bil utan att drabbas ekonomiskt på grund av den förra ägarens försumlighet bör man se över bilens fordonsrelaterade skulder innan man köper den. Dessa skulder som kallas fordonsrelaterade är skulder kopplade till felparkeringsavgifter, infrastrukturavgifter och trängselskatter. Om dessa ej är betalda av den förre ägaren till bilen blir du som ny ägare drabbad. Skulder av denna typen följer med bilen som ett slags arv vid övertagandet. Du kommer inte bli tvingad att betala skulderna men Kronofogden kan ta din bil i anspråk för att betala av skulderna som den förre ägaren dragit på sig. 


Detta är en relativt ny lag som trädde i kraft 2014 för att förhindra spridningen av så kallade bilmålvakter. Dock har det föranlett att man som privatperson måste vara extra noggrann med att kontrollera att bilen man vill köpa ej innehar skulder.


Om inte den förre ägaren betalar av dessa typer av skulder kommer du som ny ägare drabbas om kronofogden väljer att beslagta bilen för att betala av skulderna. Detta gör så att du kan tvingas att betala den förre ägarens skulder för att du skall få behålla bilen. 


Du kontrollerar om en bil innehar fordonsrelaterade skulder genom att kontakta Transportstyrelsen och uppge det registreringsnummer du vill söka på. Du kan även behöva kontakta kronofogden för att höra om några skulder gått vidare till dem.


Om en bil du vill köpa innehar fordonsrelaterade skulder skall du be säljaren att betala av dessa innan köpet sker och att kunna bevisa det genom kvitton. Därefter gör du en ny kontroll hos Transportstyrelsen för att se att betalningarna är reglerade.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Lokalportal - MatchOffice
Spara pengar med kontantkort
Att välja en revisor
Näringslivsföreningen Växtkraft: Stärkande Mjölby Kommun genom Samarbete och Utveckling
Hyra ut bilen privat