Du är inte inloggad.

Artikel

Kortfattat om Pensionsförsäkring

Sedan förändringarna i pensionen har det uppkommit en uppsjö av nya alternativ att ta ställning till. Ett av dem är pensionsförsäkring, som är en försäkring som garanterar en minsta summa att betalas ut i månaden efter pensionen. Pensionsförsäkringen är en trygghet för den som vill säkra sin inkomst efter pensionen, och dessutom kan den närmsta familjen stå som förmånstagare om den försäkrade själv avlider. Pensionsförsäkringen finns i två varianter att välja på. För det första den traditionella pensionsförsäkringen som förvaltas av försäkringsbolaget under tiden fram till pension. Den försäkrade väljer sedan själv hur pensionsförsäkringen ska betalas ut, om den ska komma i minder summor under en längre period efter pensionen, eller om den ska betalas ut i högre belopp under en kortare tid efter pensionstillfället. Vanligtvis kan man välja att lägga ut utbetalningen på fem, tio eller femton år. En annan variant av pensionsförsäkring är en fondförsäkring. Då placeras dina sparade pengar i fonder som förvaltas av en fondförvaltare. Du kan själv ange vilka fonder, eller vilken typ av fonder pengarna ska placeras i. Di kan ibland ange vilken riskgrupp fonderna ska finnas i och kan på så sätt reglera vilka risker du tar med din försäkring. Hög riskgrupp ger chans att pengarna växer fortare, men också att de tappar i värde på ett sätt som låga riskgrupper inte gör.
Försäkringbolagen hjälper gärna till att hitta rätt typ av pensionsförsäkring för dig, och de hjälper dig att få överblick över hur din försäkring och din pension ser ut. De kan också guida dig igenom de stränga lagar som reglerar utbetalning av pension. Det räcker till exempel inte att du drabbas av en dödlig sjukdom för att din pension ska börja betalas ut. Du kan också bli pensionerad av sjukdomsskäl innan den minsta pensionsålderns som annars är femtiofem år har uppnåtts.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Varför använda en låneförmedlare?
Mycket att tjäna på att välja rätt mobilabonnemang
Sälj din begagnade bil effektivt
Hur får man en bättre strategi för marknadsföring på nätet
Fördelar med automatiserad orderbekräftelse