Du är inte inloggad.

Artikel

Kreditkort idag och i morgon

Kreditkorten har i vart fall i de flesta västländer i mycket stor utsträckning ersatt kontanter vid betalningar. Detta gäller särskilt i Sverige, som är ett av föregångsländerna på området. Det är kanske ingen slump att det stora genombrottet skedde när en svensk uppfinnare, Leif Lundblad, på 1970-talet uppfann den första ATM-maskinen och skapade sig en förmögenhet på det.

Idag finns endast ett litet antal kreditkortsföretag som dominerar hela världsmarknaden. Företagen ägs och styrs i princip av de stora bankkonglomeraten.

Pengar skapas numera huvudsakligen på elektronisk väg. Innebörden av det är att det inte behöver finnas någon motsvarighet i form av reala tillgångar. Ser man strikt till bankernas penninghantering så behövs inga kontanter heller. Kreditkortet/bankkortet är givetvis den perfekta förmedlaren av betalningsmedel; framför allt sett ur bankernas synvinkel.

Elektroniska system synliggör
 
Även stora delar av samhällets intressen tillgodoses genom detta. Det blir framför allt betydligt svårare att genomföra oregistrerade penningtransaktioner. I det elektroniska systemet blir alla transaktioner synliga.
 

Man kan förstå att en övergång till ett helt kontantfritt samhälle där alla penningrörelser kan övervakas medför vissa problem. Alla människor är inte lika förtjusta över att allt de gör blir iakttaget och registrerat.

Bankerna och byråkratin vill ofta ha full synlighet medan medborgarna i allmänhet vill ha en viss del av sitt privatliv fritt från insyn. Ett helt kontantfritt samhälle skulle då i stället kunna medföra en omfattande byteshandel på sidan om den som sker med pengar. Det är knappast önskvärt i ett utvecklat samhälle.

Det finns anledning att tro att kreditkortet har så många fördelar för alla parter att det kommer att fortsätta sin marsch mot att ersätta kontanterna vid de flesta transaktionerna.  Det är dock inte troligt att det någonsin blir en hundraprocentig övergång. Den gamla hederliga 80/20-regeln kanske kommer till heders här också. Vill du läsa mer om kreditkort och jämföra för dig själv så besök Kreditkortlistan.se.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Gör maximala och korrekta avdrag i ditt företag
Om att låna eller tjäna när man fattas pengar
De största fördelar med att handla binära optioner online
Kolla upp fordonsrelaterade skulder
Varför använda en låneförmedlare?