Du är inte inloggad.

Artikel

Sälj din begagnade bil effektivt

När många skall sälja sin begagnade bil, förvånas de av att det kan bli en mycket utdragen process. Vilket många försäljare inte önskar eftersom man vill göra en snabb affär. Det kan vara många som ringer och många personer som vill komma och titta, provköra och få ut biluppgifter innan de slår till på att köpa bilen som du innehar till försäljning. Detta gör att många drar sig för att sälja sin bil privat och vänder sig till en bilhandlare som tar dyrt betalt för att förmedla ett köp. Bilhandlare tar ofta runt 20-30% av den totala prissumman av en försäljning eller en dyr fast provision. Det är därav absolut mest ekonomiskt att sälja sin bil på egen hand.


För att du skall underlätta en försäljning av din bil kan du behöva ett par råd på vägen.


Det gäller framförallt att förbereda sig på att ta fram de uppgifter som en köpare kan vilja se. Förbered och fixa till serviceboken, kvitton på inköp, kvitton på reservdelar och service samt ta fram de uppgifter som finns om bilen via aktörer som Carfax och Biluppgifter för att göra allt så transparent och tydligt som möjligt för en eventuell köpare. Detta brukar köpare tycka är mycket bra och du framstår som en seriös och ärlig säljare.


Vid ett möte med en säljare skall du även kunna visa upp utdrag från vägtrafikregistret på att det är du som är ägaren till bilen och visa ID för att visa vem som äger bilen. Du bör även kunna visa upp att din bil inte innehar fordonsrelaterade skulder.


Förbered även bilen genom att ha den städad och klar för att kunna provköra så att allt är klart för försäljning vid tillfället den eventuelle köparen anländer till dig. 


Genom att förbereda sig på dessa punkter ökar du chansen till en snabbare försäljning av din begagnade bil.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Bokföringslexikon
Lokalportal - MatchOffice
Har du flera lån?
Vad bör man tänka på vi sparande på sparkonto?
Säljtips