Du är inte inloggad.

Artikel

Vikten av att halvförsäkra bilen

När man ska försäkra bilen så står valet mellan att enbart ta en trafikförsäkring (måste enligt lag) eller även bygga på med en halv- eller helförsäkring. De som har en skruttig gammal bil lockas lätt att inte välja mer än trafikförsäkring eftersom man tycker att bilen inte är värd att försäkra mer än nödvändigt. Det är rätt resonemang gällande att välja bort helförsäkringen. Detta eftersom det är denna del som har vagnskadeförsäkringen i sig. Men när det gäller halvförsäkringen så innehåller den även delar som skyddar dig som person. Delar som man inte bör välja bort i snålheten att hitta den billigaste försäkringslösningen.

Det är framförallt två delar i halvförsäkringen som skyddar dig som person. Rättsskyddet och Krisskyddet. Rättskyddet gör att man kan få ersättning för både advokat- och rättegångskostnader om man blir dragen inför rätta. Krisskyddet ger ersättning för besök hos psykolog eller liknande om man har det behovet efter exempelvis en traumatisk olycka.

En trasig bil går att skrota efter en olycka men en trasig själ eller en rättegång är inte lika lätt att klara av på egen hand. Det är därför man minst bör halvförsäkra sin bil – oavsett dess värde.

Några av de delar som halvförsäkringen består av går at läsa om på halvförsäkring.se. Oavsett vilket försäkringsbolag man väljer så är det samma grundstenar som halvförsäkringen består av. Däremot kan det skilja på detaljer. Det kan vara olika stor premiekostnad, olika självrisker eller vad som krävs för att man ska få hjälp i vissa situationer. Eftersom det kan skilja mycket är det bra att jämföra bilförsäkring noggrant innan man väljer vilken man ska ha. Detta oavsett om man landar på att enbart teckna trafikförsäkring eller om man vill satsa på halv- eller helförsäkring. Klicka här för att läsa om vad man bör tänka på när man jämföra bilförsäkring. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hyr ut din bil privat
Fungerar privatlån för köp av en husbil?
Låna pengar utan säkerhet
Tips om du ska starta eget företag
Sälja Bismark kedja