Du är inte inloggad.

Artikel

Bodelning i Malmö

Bodelning kan inträffa i varje relation. Det som en gång var så bra har nu blivit monoton vardag och en vacker dag vaknar man upp och inser att man behöver gå skilda vägar. I den bästa av världar är parterna i en bodelning både vid god vigör och goda vänner men i de fall där man inte kan komma överens är den bästa lösningen att ta hjälp av en jurist.

Malmö har naturligtvis ett stort urval av jurister. En bra startpunkt för rådfrågning kan vara www.vårdnadstvistmalmö.se/bodelning, där man kan få råd om hur man skall gå tillväga inför en kommande bodelning.

En jurist kan hjälpa till med bodelning vid

Skilsmässa

Två människor som förut har älskat varandra vill nu gå skilda vägar. En sådan situation blir lätt infekterad och en jurist kan hjälpa de två parterna att komma överens på ett sätt där ingen av de båda behöver känna sig orättvist behandlad. Grundregeln säger att det som makarna har införskaffat tillsammans under tiden som de har varit gifta skall delas lika mellan båda parter och endast i undantagsfall kan det bli fråga om jämkning där fördelningen ser annorlunda ut.

Bodelning utan skilsmässa

Äkta makar har naturligtvis också rätt att göra en bodelning även om de inte vill bryta sitt äktenskap. Det kan finnas många anledningar till varför man vill ha allting klart rörande vad som tillhör vem vid ett eventuellt uppbrott även om man planerar för en gemensam framtid. Vid ett sådant fall gäller samma regler som vid skilsmässa.

Dödsfall

Vid dödsfall handlar det om att fördela arv till efterlevande. Det som blir kvar efter att eventuella skulder har betalats skall tillfalla den som besitter arvsrätten efter den avlidne. I de fall där en bodelning måste göras mellan flera arvtagare kan det vara bra att ta hjälp av en jurist, så att allt går rätt till vid en bodelning i Malmö.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

ISO 27001 kan hjälpa dig att följa GDPR och andra IT-säkerhetskrav som ställs av EU
Hur tar man fram en tydlig och bra verksamhetsplan?
Sveriges mest köpta begagnad bil.
Att tänka på när man köper lysrör
Billiga mobiltillbehör till smartphones