Du är inte inloggad.

Artikel

RiVe Juridiska Byrå - Specialister inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är en specialistbyrå inom arbetsrätt som riktar sig till både företag och privatpersoner. RiVe är Sveriges hårdaste förhandlare när det gäller arbetsrätt och du kan känna dig trygg med att låta RiVe representera dig eller ditt företag vid problem med en arbetsgivare eller anställd. 

 

Varje år företräder RiVes arbetsrättsjurister flera hundra privatpersoner, företag och myndigheter. Arbetsrätt är ett väldigt omfattande och mångfacetterat område som kräver lång erfarenhet av förhandlingar inom arbetsrätt. RiVe är specialister inom detta och arbetar med en en självutvecklad och målinriktad metodik som ger mycket bra resultat. Målet är att alltid uppnå bästa möjliga resultat oavsett rådande förutsättningar, och ifall en viss fråga inte går att vinna på grund av bristande rätt, finns det alltid alternativa vägar att ta för att uppnå framgång i målet.

 

Privatpersoner

Som privatperson hjälper RiVe dig med bland annat tvister i anställningsvillkor, uppsägningar och avsked. Varje dag förhandlar RiVes jurister i både stora och mindre förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Det händer ofta att arbetsgivare avskedar anställda av ogiltiga anledningar, utan att det ens finns en saklig grund till avskedet. Om arbetsgivaren inte haft laga skäl för avskedandet är kränkningen så pass omfattande att RiVe brukar rekommendera att rikta anspråk om skadestånd mot arbetsgivaren. 

 

Företag

Ibland händer det att en arbetstagare skadar verksamheten på ett sätt som gör att  arbetsgivaren inte längre har kvar förtroendet för den anställde. RiVe hjälper företag att avlägsna den anställde från arbetsplatsen. 

 

När det gäller avsked måste det ske på rätt sätt. Om avskedandet sker på bristfällig grund kan arbetsgivaren riskera skadestånd enligt reglerna i anställningsskyddslagen.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

En auktoriserad översättare i Stockholm kan hjälpa dig översätta juridiska dokument till svenska
Allt om Tyra Banks
Allt om Emma Stone
Ny på Arbetsmarknaden
PayRule AB