Du är inte inloggad.

Artikel

Coworking omformar fastighetssektorn - Hur påverkar förändringen fastighetssektorn?

Nya typer av kontorplatser I formen av delade lokaler blir alltmer vanligare och växer I efterfrågan. Hur skall ett fastighetsföretag möta denna nya form av kontorer?

Coworking, gemensamma arbetsplatser, kontorshoteller, virtualkontor mm.

Under senaste åren har flera nya former av lokaler kommit till stånd. Coworking är inte enbart en ny form av arbetsplats, utan ett direkt svar på skiftet som skett på arbetsmarknaden. Traditionella kontor är inför reform, då sättet vi arbetar på är i förändring och konstant utveckling.

I ett nötskal handlar coworking om att flera personer delar samma arbetsplats. Oftast finns det inga bestämda arbetsplatser, utan man väljer en passande hörna eller bord för dagen. Konceptet coworking grundar sig i idéen om samarbete mellan olika företag. Utöver att valet av coworking är networkingfrämjande,  är det också ett bra och utvecklande sätt att arbeta på. Framförallt så lockas driftiga människor som är ute och reser mycket, freelancar eller har en idé som de vill förverkliga till just coworking. Coworking är inte heller lika bindande som traditionella kontorsmiljöer.

Trenderna på dagens arbetsmarknad är den största drivande kraften då det kommer till förändringen inom fastighetssektorn. Alla företag som erbjuder lokaler och kontorutrymmen koncentrerar sig mer än någonsin på att bygga en gemenskap med att erbjuda flexibla och samarbetsdrivna områden.

På den senaste tiden har i synnerhet just coworking konceptet varit med om en uppsving, vilket kan ses på att lokalportalen MatchOffice.se till exempel i dagsläget listar över 70 coworking möjligheter i Sverige.  Därför utgör gemensamma arbetsplatser idag en verklig motståndare för tradtionella kontor. Coworking-medlemskap är den starkaste trenden i sektorn just nu, och enligt experterna kommer det att ta andra former av kontor till historien.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

En ballastplog sopar rälsen ren
Vad är en fastighetsförmedling?
Generation Gratis
Stora centrallager i Stockholm
Allt om Emma Stone