Du är inte inloggad.

Artikel

Så beräknas din nettolön 2019

Hur mycket skatt betalar vi egentligen på våra inkomster? Att beräkna lönen efter skatt blir ofta en komplex uppgift då inkomstskatten beror på ett flertal faktorer. I detta inlägg tittar vi närmare på de viktigaste faktorerna som ligger bakom din inkomstskatt 2019. 

Kommunalskatt och landsstingsskatt

Med begreppet kommunal inkomstskatt brukar man förenklat sätt räkna in landstingsskatten. Dessa två skatter uppgår tillsammans till cirka 30 - 34 %. Tänk på att kommunalskatten varierar mellan Sveriges 290 kommuner. Som högst uppgår den kommunala inkomstskatten till 35,15 % och som lägst 29,18 %. 

Statlig inkomstskatt

Om du tjänar mer än 547 500 kr per år betalar du även statlig inkomstskatt på överstigande belopp. Denna skattesats uppgår till 20 %. Om du exempelvis har en årlig inkomst på 647 500 kr, betalar du 20 000 kr i statlig inkomstskatt. 

Värnskatt

Om du har en årlig inkomst som överstiger 733 300 kr betalar du även värnskatt. Värnskatten innebär att du betalar 5 % mer skatt på all inkomst som överstiger 733 300 kr. 

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla svenskar får automatiskt. Avdraget varierar mellan 13 700 och 35 900 kr. För alla låga inkomter upp till 46 035 kr per år uppgår grundavdraget till 19 700 kr. Detta innebär att du kan tjäna upp till 19 700 kr per år skattefritt. 

Jobbskatteavdrag 

Jobbskatteavdragets storlek beror på din inkomst. Om du exempelvis har en årlig inkomst på 300 000 kr per år (25 000 kr per månad) uppgår jobbskatteavdraget till 22 950 kr.

Övriga skatter och avgifter 

Några andra avgifter som påverkar din slutgiltiga skatt är public service avgiften (max. 1 347 kr per år), kykroavgiften (cirka 1 % av din beskattningsbara inkomst) och begravningsavgiften.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

PayRule AB
När skilsmässan är ett faktum
Hur du väljer de bästa däcken till din bil
Optimala lokaler i Göteborg
Anlita en bilglasmästare