Du är inte inloggad.

Artikel

Kontakta en brandkonsult för optimerat brandskydd

Det finns många situationer då ett företag kan behöva ta in hjälp av en brandkonsult som specialiserat sig på just brandskydd och säkerhet. Det handlar både om nybyggnation och renovering av byggnad samt för att hjälpa till med det systematiska brandskyddsarbetet. Brandkonsulten kan se till att brandskyddet finns på plats redan från start.

Det byggtekniska brandskyddet

När man bygger en ny byggnad finns det stora byggtekniska krav när det kommer till brandskyddet. Man måste följa Boverkets byggregler, Ellag (1997:857), arbetsmiljölagen, SBF regelverk och i vissa fall lagen om brandfarliga och explosiva varor. Exakt vad som gäller beror på vad det är för typ av byggnad och vad det är för verksamhet som kommer att finnas i byggnaden. En förskola har helt andra förutsättningar och krav jämfört med en kemisk industrilokal. En brandkonsult kan vara med och utforma det byggtekniska brandskyddet på ett tidigt stadie. De kan även utföra besiktningar eller ge råd om vad som gäller enligt de olika lagarna och reglerna.

Det organisatoriska brandskyddet

Den andra stora delen när det kommer till brandsäkerhet är det organisatoriska brandskyddet. Det är här som Lagen om skydd mot olyckor kommer in i bilden. Denna lag anger nämligen att det är ägaren av byggnaden och den som nyttjar byggnaden som är ansvarig för brandsäkerheten på plats. Det innebär att både företag och fastighetsägare måste utföra ett systematiskt brandskyddsarbete, även kallat SBA. Detta kan också se ut på olika sätt beroende på verksamhet och andra förutsättningar.

Ett brandskydd som är anpassat efter företaget

Att organisera brandskyddet på ett systematiskt sätt innebär att flera rutiner och processer bör finnas på plats. Dessa rutiner och processer bör vara anpassade till verksamheten och hur själva byggnaden ser ut. Denna del av brandskyddet inbegriper även utbildning, utrymningsövningar och mycket mer. Om du bedriver en verksamhet i huvudstaden och vill ha hjälp med det systematiska brandskyddet kan du med fördel ta kontakt med en brandkonsult i Stockholm för att få hjälp.

Mer än bara konsultation

Många av marknadens brandsäkerhetsföretag hjälper även till med mer än bara konsultation. I vissa fall kan du köpa brandskyddsutrustning, skyltningsprodukter, färdiga utbildningar och kurser samt program som förenklar dokumentering och den administrativa delen av SBA. Dessa företag kan vanligtvis även utföra riskanalyser och utredningar, kanske för att identifiera risknivåer eller potentiella risker. Vid en riskanalys brukar du även få ett lösningsförslag som visar hur du kan täcka upp de olika riskerna. Ta brandsäkerheten seriöst redan från början och hör av dig till ett brandsäkerhetsföretag så fort det blir aktuellt.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

CNC-fräsning och CNC-svarvning
Fotoböcker för hela livet
Facket ST
Garanterat bra köp
Teknologisk Institut