Du är inte inloggad.

Artikel

Dina rättigheter i vardagen

Har du varit med om att det uppstått ett fel i din fastighet eller bostadsrätt? Att anlita en jurist som kan bidra i tvister rörande småhusentreprenad kan vara en fördel när problem uppstår. Det handlar om hur avtale skall tolkas och tillämpas t.ex. i fråga om pris, ansvarighet för uppkomna fel och brister.

Utgångspunkten är som regel ett felansvar om inte arbetsresultatet stämmer överens med avtalet eller enligt reglerna om fackmässighet i fråga om arbetets utförande eller använt material. Vi hanterar även reklamationsfrågor och frågor kring förseningsavgifter, viten och ekonomisk skada.

Skadestånd förekommer om tjänsten är felaktig eller för sent utförd under förutsättning att inte någon ansvarsfrihetsgrund kan visas. Skadestånd ska ersätta ekonomisk förlust och där uppkommer frågan om vilka kostnader som kan ersättas och jämkning av skadestånd antingen på grund av medvållande eller att skadorna inte begränsats.

I konsumententreprenader gäller en särskild bevisbörda där konsumentens påstående gäller i fråga om arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.

Kontakta din allmänpraktiserande juristbyrå i Norrköping och Linköping om du är i behov av hjälp vid rättsliga tvister som behöver lösas, inom vilket område som hest i livet - både privat och i företag. En jurist går även att anlita för familjerätt och affärsrätt. Det kan då handla om att få hjälp till i tvister som rör barns vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Eller att bedöma såväl ekonomiska effekter av juridiska beslut som juridiska effekter av ekonomiska beslut.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Allt om Tyra Banks
Allt om Blake Lively
Ludvig & Co
Skådespelaren Johnny Depp
Affiliate inom webbhotell