Du är inte inloggad.

Artikel

En guide till systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla svenska företag måste enligt lag förebygga och förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatsen eller i verksamheten. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska vara en del av den normala verksamheten och den ska både omfatta de fysiska, psykologiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen, oavsett om det är ett litet företag eller en enorm organisation. Detta arbete ska ske under organiserad form, både för att det ska vara enkelt att följa upp och även för att underlätta arbetsmiljöarbetet för det egna företaget.

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

Enligt arbetsmiljölagen är det en arbetsgivares ansvar att, ihop med de anställda, skapa en god arbetsmiljö och förhindra ohälsa och skador på grund av olyckor eller andra faktorer. Att slarva med detta är ett brott och dessutom en onödig risk gentemot den egna personalen. När ett företag har ett systematiskt arbetsmiljöarbete betyder det att rutiner, processer och system finns på plats för att skapa en säker och god arbetsmiljö. Rutinerna och processerna kan vara av den grad att ett företag enklare kan upptäcka, förebygga eller utföra olika åtgärder för att se till att personerna på arbetsplatsen inte skadas, blir sjuka eller mår dåligt.

Olika aktörer inom det systematiska arbetsmiljöarbetet

  • Arbetsgivaren
Företaget är arbetsgivaren och företaget företräds av din chef. Det är chefen som ska se till att hela eller en viss del av verksamheten sköts på rätt sätt. Detta innefattar även arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetstagaren
En person som arbetar för ett företag eller organisation. Här ingår även chefen eftersom denna person också är anställd.
  • Skyddsombudet
Utses av facket. Ett skyddsombud har som uppgift att arbeta med företagets eller organisationens arbetsmiljö och bevaka att arbetsgivaren följer kraven som ställs av arbetsmiljölagen.
  • Företagshälsovården
En extern resurs med experter inom företagshälsovård. Hjälper arbetsgivaren med olika arbetsmiljörelaterade tjänster, exempelvis sjukvård, ergonomi och så vidare
  • Arbetsmiljöverket
Myndighet som ser till att lagarna följs och som även klargör hur en lag ska tolkas och tillämpas i praktiken. 

Därför är arbetsmiljöarbetet viktigt

Syftet med att ha en god arbetsmiljö är att de anställda ska kunna känna sig säkra när de arbetar, både fysiskt och mentalt. Att personalen ska kunna må bra och arbeta utan att skada sig är en förutsättning för en hållbar verksamhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan inte alltid helt ta bort riskerna för en uppgift eller ett jobb. Däremot kan arbetet se till att personalen alltid är medveten om vilka risker som finns, samt hur uppgiften utförs på det säkraste sättet. 

Vem behöver lära sig detta?

Alla som arbetar inom en organisation eller ett företag behöver ha kännedom om arbetsmiljölagen och vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Det är trots allt allas gemensamma ansvar att se till att regler följs och att minska riskerna på arbetsplatsen. En person ska alltid veta vem de ska kontakta om de upptäcker något farlig eller ser en potentiell risk.

Bli bättre på att det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera effektivt krävs det att arbetsgivaren och arbetstagarna har tillräckligt med kunskap och kompetens inom området. Det finns både kurser och utbildningar för systematiskt arbetsmiljöarbete som utvecklats för att hjälpa näringslivet och organisationer med detta, något du kan läsa mer om bland våra tjänster här på hemsidan.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hundskogar i Danmark – tänk på detta
Betala med sms-biljett
Generation Gratis
4 tips om hur du tar hand om läderskorna
Sexleksaker är forfarande Tabu