Du är inte inloggad.

Artikel

ISO 3834 ger din svetsverksamhet en kvalitetssäkring

ISO är en internationell organisation som bland annat utvecklar standarder inom olika branscher och arbetsområden. Med hjälp av standarden kan man samordna olika saker inom en bransch, från sättet de arbetar på till sättet de behandlar miljöfrågor eller kvalitetsfrågor. ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) har en standard vid namn 3834, vilket är en standard som utvecklats för företag som utför svetsande moment, exempelvis när man svetsar stålkonstruktioner. 

Varför behöver man ISO 3834? 

Det finns inget krav i branschen på att man måste vara certifierad för att få svetsa. I Sverige uppskattar man att det finns runt 100 företag som är certifierade. Andra länder, exempelvis Finland och Tyskland, har betydligt fler certifierade företag. En certifiering innebär bland annat att man håller en viss miniminivå och att vissa processer finns på plats. För en kund så innebär en ISO 3834 certifiering att det finns en kvalitetssäkring. Certifieringen fungerar som ett ledningssystem, något som i sin tur innebär att det svetsande företaget får bättre rutiner, både när det kommer till svetsandet och även när det kommer till styrandet av verksamheten. Många företag har en bra verkstadspraxis från start och behöver främst finjustera vissa områden. Med andra ord så behöver man inte ISO 3834 certifiering men den är till god hjälp för de företag som vill växa och visa att de är kvalitetssäkrade. Notera dock att många arbetsgivare numera kräver att företaget ska vara certifierade, vilket innebär att företaget måste vara certifierat om de vill kunna ta dessa jobb. 

Hur får man ISO 3834? 

För att få en ISO-certifiering, oavsett vilken det handlar om, måste du vända dig till ett ackrediterat certifieringsorgan. Det är dessa företag som tillhandahåller ISO 3834 certifiering och även andra certifieringar. För att bli ett ackrediterat certifieringsorgan måste man godkännas av den svenska myndigheten SWEDAC, alternativt en annan myndighet inom EU. Själva certifieringen i sig är uppdelad i tre nivåer, från enkel till omfattande. 

Hur går certifieringen till? 

För att certifiera företaget börjar du med att ta kontakt med ett företag som tillhandahåller ISO 3834 certifiering. Därefter kommer de att besöka ditt företag för att granska olika dokument och processer. Saknas det något i ledningssystemet får du tidigt reda på detta och kan utföra åtgärder. Därefter bokar man en tid för själva certifieringen och certifieringsorganet skickar då en kontrollant som undersöker verksamheten mer ingående. Kontrollanten undersöker bland annat att svetsarna använder sig av det nya systemet och arbetssättet korrekt. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Allt om Shia LaBeouf
Affiliate inom webbhotell
Ta hand om din bilmotor
ISO 27001 kan hjälpa dig att följa GDPR och andra IT-säkerhetskrav som ställs av EU
PayRule AB