Du är inte inloggad.

Artikel

Marknadsundersökningar i Malmö ger insikter om kunderna

Innan någon börjar marknadsföra en innovativ produkt, startar en ny verksamhet eller beger sig in på en främmande marknad är det av största vikt att företagaren har kunskap om det aktuella kundunderlaget. Det räcker inte med att uppskatta hur många kunder som kan tänkas vara i behov av ens produkt eller tjänst, utan det behövs också en realistisk uppfattning av hur stort antal kunder som verkligen kommer att göra ett inköp och i så fall i vilken mängd exemplar.

Beroende på bransch och marknad kan det finnas ett underlag för uppföljning där företaget kan skapa en trygg kundrelation och skapa en unik marknadsföringskanal. Experterna på GfK, www.marknadsundersökningarmalmö.nu, hjälper därför sina kunder genom att utföra detaljerade marknadsundersökningar i Malmö som lägger grunden till succé för företagares affärskoncept.

Optimerad digital marknadsföring lockar målgruppen

Samtliga marknadsundersökningar som utförs i Malmö anpassas efter ändamålet. För att GfK skall kunna hjälpa sina kunder med en realistisk uppskattning av konkurrensen på marknaden och göra en detaljerad kartläggning, påbörjas processen med en närmare titt på de grundläggande elementen i verksamheten. Med gedigen kunskap om företagets målsättning kan marknadsundersökningar förverkligas i Malmö, vars resultat ger svar på frågor om den unika kundgruppen och den aktuella marknadssituationen.

En av de mest klassiska metoderna som används vid insamling av information är telefonundersökningar, men de sakkunniga på GfK förlitar sig inte enbart på de traditionella teknikerna. Experterna arbetar också med noggrant utvalda konsumentgrupper och i samråd med erfarna datateknologer, som kartlägger specifika kundgruppers aktivitet på internet. Med hjälp av dessa verktyg kan en komplett bild arbetas fram, som i sin tur fungerar som underlag för vilka strategier som passar bäst för företaget.

När företagets målgrupp är synliggjord är det lättare att välja vilka marknadsföringskanaler som är optimala. Själva tanken är att företaget skall bli så pass tillgängligt att kunderna verkligen utnyttjar produkterna och tjänsterna. Därför rekommenderas att företagare anlitar GfK för att göra marknadsundersökningar i Malmö så att den digitala marknadsföringen skall kunna effektiveras. Faktum är att när en företagare är medveten om hur kundgruppen använder sig av internet, så kan de utforma strategier för att kunderna skall välja just dem.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Tips för bra fotografering
Hur kan jag trycka en bok själv?
Tvlive.nu: Revolutionera Ditt Sätt Att Se Svensk TV
Porträttfotografering är något för alla!
Renovering