Du är inte inloggad.

Artikel

Varför ska man undvika enstegstätade fasader?

På 1950 talet när efterdyningarna efter andra världskriget hade lagt sig var Tyskland ett sargat och fattigt land. Människor behövde tänka över sina utgifter. Många hus var byggda av tegel eller betong och blev kalla på vintern. Det gick åt stora mängder bränsle för att värma upp dem. Folk började se sig om efter olika sätt att få ner uppvärmningskostnaderna och man började tilläggsisolera sina hus genom att sätta cellplastskivor utanpå tegelfasaden. Det såg ju inte så vackert ut så man satte puts utanpå cellplasten. Detta fungerade väldigt bra och metoden används än i dag. 

 

I Sverige har vi av tradition oftare använt trä i stomme och fasad än tegel. Trä är känsligare än tegel eftersom det kan börja mögla om det blir fuktigt. därför buggs trähus alltid med en luftspalt mellan fasad och stomme så att eventuell fukt kan vädras ut. Att tilläggsisolera och putsa utanpå en sådan fasad fungerar bra eftersom det finns en luftspalt bakom som skyddar stommen mot fukt och mögelangrepp. 

 

På 1990 talet började några byggföretag bland annat Myresjöhus att spara pengar genom att putsa direkt på husets isolering. Man byggde alltså en trästomme, klädde den med gipsskivor och la cellplastisolering utanpå gipset. sedan putsade man direkt på cellplasten. Man struntade i att fuktspärra gipsskivan och träfasaden och man byggde ingen luftspalt mellan fasad och isolering. Det medför att minsta spricka i putsen kan göra att fukt tränger in i isoleringen och vidare till gipset och trästommen. Dessutom måste man se upp med vilka fönster man sätter in. Många fönster är ventilerade åt sidorna vilket betyder att all fukt som ventileras bort från fönstren ventileras rakt in bakom putsen och in i isoleringen. 

 

Anders Jansson, skadeutredare vid Sveriges tekniska forskningsinstitut, kallar det här sättet att bygga hus på för ”den största byggskandalen i modern tid”.  Över 70% av alla villor byggda på det här sättet har någon form av fuktskador. Vanligast är olika former av mögelskador på stommen.  I Svedala byggde Myresjöhus ett helt villaområde på detta sätt. Redan efter ett år hade många av villorna fått omfattande fuktskador. Villaägarna stämde Myresjöhus och 2015 beslutade högsta domstolen att Myresjöhus skulle ersätta villaägarna för skadorna. Numera har alla byggföretag insett att man inte kan bygga så här utan att skydda fuktkänsliga delar. Man installerar endast fönster specialgjorda för det här byggnadssättet och specialtätar i alla genomförningar genom putsen. Hus som är byggda med dessa nya försiktighetsåtgärder har hittills (vad man vet) klarat sig från fukt och mögelangrepp.  De allra flesta har helt slutat bygga på det här sättet. Även andra länder runt om i världen har övergett detta sätt att bygga på.

Har du stött på enstegstätade fasader så behöver du så snart du kan boka in en tid hos ett byggföretag för en total fasadrenovering för att förebygga framtida skador. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Bygg om i Malmö
Skaffa växthus för att förlänga odlingssäsongen
Populära matkassar att ge bort i Julklapp
Direktgrossisten.se
Spabad, massagebad