Du är inte inloggad.

Artikel

Se över fordonsrelaterade skulder

Enligt en relativt ny svensk lagstiftning som trädde i kraft juli 2014 är det nu så att så kallade fordonsrelaterade skulder följer med fordonet till dess nästa ägare. Man kan säga att skulderna av denna typ följer med bilen som ett slags arv. Det är inte så att du personligen tar över skulderna, men de står på bilen, vilket gör att du kan tvingas att betala dem för att behålla bilen om den förre ägaren som ådragit sig skulderna inte kan göra detta. 


Lagen ger även rätten för Kronofogden att ta bilen i anspråk för att sälja på exekutiv auktion för att täcka skulderna. Detta betyder i praktiken att du kan bli av med din begagnade bil om Kronofogden tar den i besittning för att täcka den förre ägarens skulder.


Denna nya lag är fortfarande relativt obekant för många som köper en begagnad bil, men dock så otroligt viktig att känna till. Man kan tycka att man borde ha basunerat ut denna lagändring mer ordentligt från statens sida än man har gjort eftersom denna lag påverkar privatpersoner som avser att köpa en bil i så pass hög grad.


Fordonsrelaterade skulder är skulder som fordonsskatt, trängselavgifter, felparkeringsavgift och infrastrukturavgifter. Om man inte betalar dessa uppstår en skuld som står på bilen och därefter överlämnas till Kronofogden. Köper du den begagnade bilen ingår således även skulderna! Du blir personligen inte betalningsskyldig, men om inte den som är skyldig betalar skulderna så kan kronofogden ändå ta din bil för att täcka dessa skulder och du blir av med bilen - utan ersättning.


Om du vill veta om en bil innehar fordonsrelaterade skulder på sig kontaktar du Transportstyrelsen på deras telefonnummer 0771 14 15 16 och ställer en fordonsfråga, de innehar information i sitt bilregister om alla svenska fordon.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hitta rätt grill för dig
Vackert hemma
VVS Linköping - Allt inom VVS Linköping
Plåtskyltar med retromotiv
Badrumsvåg - fyller den sin funktion?