Du är inte inloggad.

Artikel

Att anlita extern hjälp för redovisning i Stockholm

Har du eller skall du starta företag så är det kanske inte den ekonomiska administrationen du först tänker på. För den som startar en enskild firma och jobbar helt själv så är det naturligt att man tar hand om redovisnings och bokföringen själv. Vanligt är att man sköter den löpande bokföringen och tar hjälp med deklarationen. Ett företag med flera anställda för med sid en hel del pappersarbete utöver den del som är relaterat till företagets produktiva verksamhet. Man kan hantera den  ekonomiska administrationen på två sätt.  Alternativ är att anställa en bokföring och redovisningskunnig person eller att anlita en redovisningskonsult. Vilket man väljer är delvis en kostnadsfråga men framförallt handlar det om att skaffa en trygg och hållbar lösning. Vid anställning så är man i mindre företag ofta beroende av en enda person som är kompetent. En sjukfrånvaro kan ställa till en hel del bekymmer. Man kan naturligtvis tillfälligt lösa det hela med en redovisningskonsult.som rycker in temporärt. Detta fungerar i de flesta fall men det kan ta en hel del tid i anspråk för redovisningskonsulten att sätta för att sig in i företagets bokföring och redovisningssystem. Det andra alternativet är att  lägga ut redovisningen och bokföringen extern på en byrå. Det har den fördelen att det oftast finns någon som kan ta över arbetsuppgifterna intern om det skulle behövas. När man anlitar en konsult så skall man förvissa sig över att de har en bra backupp samt hur rutinerna är om man vill byta till en annan konsult.

De företag som har en plattform för sitt affärssystem som är knutet till bokföring och redovisning måste förvissa sig om att den extern anlitande redovisningskonsulten är väl insatt  i affärssystemet.

All redovisning och bokföring innebär fortfarande än hel del pappershantering av den anledningen så väljer man oftast någon lokal redovisningskonsult då den är praktikt för leverans av underlag av bokföringen. Då det också finns ett utrymme för olika strategier för skatteplanering så blir det ofta flera möten med den som sköter redovisningen. När det gäller redovisning i Stockholm  finns det flera byråer att välja på vid en första inventering men om man gör en noga kravspec så kommer man ner till en mer hanterbar mängd. Att noga välja en redovisningskonsult besparar framtida problem.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Tips för dig som vill skaffa en barnförsäkring för olycksfall och sjukdom för ditt barn
Advokat i Helsingborg
Mycket att tjäna på att välja rätt mobilabonnemang
Finansiera begagnad bil
Dåligt med pengar innan löning