Du är inte inloggad.

Artikel

En auktoriserad översättare i Stockholm kan hjälpa dig översätta juridiska dokument till svenska

Personer som är medborgare i ett land utanför EU och EES och vill kunna flytta till Sverige kommer att behöva ett antal juridiska dokument. Det handlar exempelvis om ID-kort och/eller pass. Ska du flytta till din partner i Sverige behövs även äktenskapscertifikat eller någon typ av vigselbevis.
 
Juridiska dokument som behöver översättas till svenska
 
De saker vi har tagit upp är bara några av de juridiska dokument som kommer att behövas, olika länder har olika processer när det kommer till att emigrera till Sverige. Alla dessa dokument behöver översättas av en auktoriserad översättare. Det är viktigt att det är just översättare som är auktoriserade eftersom dessa personer har klarat av ett prov som visar att de behärskar det svenska språket, juridiken i Sverige och även ytterligare ett språk. En auktoriserad översättare behöver regelbundet uppdatera sin certifiering, vilket säkerställer att de håller en hög nivå i sina tjänster. 
 
Välj en auktoriserad översättare i Stockholm
 
Om en person som bor i ett land utanför EU/EES vill kunna flytta till Sverige är det oftast enklast om personen i Sverige kan hjälpa till så mycket som möjligt. 
En auktoriserad översättare i Stockholm eller annan ort kommer att behöva originaldokumenten inför översättningen. De ser därefter till att det översatta dokumentet passar för den svenska byråkratin.
 
Det är översättaren och inte företaget som ska vara auktoriserat
Notera att det inte är företaget som ska vara auktoriserat, det är den enskilda översättaren som behöver ha klarat av auktoriseringsprovet för att få översätta denna typen av juridiska dokument. Du kan själv kontrollera översättaren via Kammarkollegiets hemsida. Det är även Kammarkollegiet som ansvarar för proven som översättarna måste klara av.
 
Du kan behöva översätta flera dokument inför framtiden
 
En person som ska flytta till Sverige har förmodligen förhoppningen om att lära sig språket, börja arbeta eller kanske även börja studera. Då kommer de med hög sannolikhet även behöva vissa andra dokument, exempelvis handlingar från skolan och dylikt. Du behöver inte alltid översätta alla dessa dokument samtidigt men det är bra att ha det i åtanke när det väl behövs.
 
Vad kostar det att översätta juridiska dokument?
 
Priset för en översättare som är auktoriserad beror på flera faktorer. Först och främst handlar det om språket, en auktoriserad översättare från svenska till engelska eller engelska till svenska har ett lägre pris jämfört med översättningar från ovanligare språk. Notera att en auktoriserad översättare från svenska till engelska bara är auktoriserad för denna språkkombination, alla nya kombinationer kräver nya certifieringar. Andra faktorer som påverkar priset är hur snabbt översättningen ska vara färdig och hur många dokument det handlar om. Snabba och stora projekt är mer kostsamma, speciell om det även handlar om ovanliga språkkombinationer.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Skaffa dig lite fordonskoll
ISO 3834 ger din svetsverksamhet en kvalitetssäkring
Affiliate inom webbhotell
4 saker du och dina anställda kan göra för att bättra på effektiviteten
Lite om tätskikt och en skola