Du är inte inloggad.

Artikel

Fackförbundens uppgifter

De flesta vet att det finns något som heter fackförbund och väldigt många är även medlem i ett sådant. Långt ifrån alla vet dock vad fackförbunden faktiskt har för uppgifter. Det kan förstås vara högst intressant att veta. Med vetskapen om detta kan man också lättare avgöra huruvida man vill bli medlem eller inte. Om man nu inte redan är medlem i ett förbund vill säga. 
 
Arbeta fram kollektivavtal
En av fackförbundens viktigaste uppgifter är att förhandla fram kollektivavtal. Tanken är att detta ska finnas på så många arbetsplatser som möjligt. I ett kollektivavtal finns bland annat angivet hur låg lägstanivån på löner får vara. Förmåner och anställningsvillkor är också något som det står mer om i kollektivavtalen. Ett kollektivavtal är på många sätt en stor fördel för arbetstagaren. Om man ska diskutera nackdelar kan det vara att de anställda får svårare att förhandla om individuella löner. 
 
Arbetsmiljö, jämställdhet och andra frågor
Frågor om arbetsmiljö och jämställdhet är också frågor som hanteras av fackförbunden. De arbetar mycket både med att förhandla fram bättre villkor för arbetstagarna och att se till att de villkor som förhandlats fram efterlevs. Detta är naturligtvis en fördel för arbetstagaren. Både när det gäller dessa frågor och andra frågor blir det betydligt mer kraftfullt när ett stort fackförbund sköter förhandlingarna. Om en enskild arbetstagare ska föra talan själv blir det sällan samma effekt. Detta är en av många anledningar till att de olika fackförbunden finns. De fyller helt enkelt en väldigt stor funktion.
 
Hjälp vid konflikter
Ibland uppstår konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta kan naturligtvis vara ytterst besvärligt för den enskilde arbetstagaren. I det fallet kan fackförbundet gå in och stötta arbetstagaren och bistå i medling och lösning av konflikten. Ofta kan detta vara till stor fördel för den enskilde medlemmen då denna har bättre förutsättningar att få en fördelaktig lösning på problemet. 
 
Bistå med juridisk rådgivning och rättshjälp
Medlemmar i de olika fackförbunden kan ofta få hjälp med juridisk rådgivning. Ibland finns det även möjlighet att få rättshjälp. Detta omfattar dock inte alla rättsärenden vilket är viktigt att veta. Juridisk rådgivning kan vara mycket värdefull att få. För den som inte är medlem i ett fackförbund kan detta annars kosta mycket pengar. 
Kort sammanfattat går det att säga att fackförbunden har många riktigt viktiga uppgifter. Det råder heller ingen tvekan om att de är till stor nytta för sina medlemmar. Det är förstås lätt att man som enskild individ tänker att man inte gör någon skillnad. Detta kan leda till att man struntar i att bli medlem i fackförbundet.
 
Om många väljer att göra så får förbundet mindre krafter. Medlemsavgifterna gör så att personer kan arbeta heltid inom facket, vilket gör att fler avtal kan förhandlas fram. Ju större summor som kommer in, desto fler kan arbeta med uppgifterna. Detta är viktigt att komma ihåg. När man ser det ur det perspektivet är varje medlem viktig. Dessutom kan man också säga att stora delar av avgiften återfås i form av de förmåner som tilldelas medlemmarna. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

En av Sveriges mest växande branscher – att starta eget städföretag
Bästa sättet att förhindra ett dåligt köp
Spara vs. investera pengar
För och nackdelar med 3 olika låntyper
Bastuspecialisten Ragnar Frunck Aktiebolag