Du är inte inloggad.

Artikel

Klickerträning och lösningen på alla problem

När klickerträningen inte fungerar kan du alltid hitta lösningen i följande fem punkter (om hunden inte är sjuk) 


·       Timing - vad belönar jag? Belönar jag tillräckligt exakt? Om du t ex vill lära hunden att sitta men klickar 1 sekund för sent när hunden börjat lägga sig ner har du belönat ett beteende du inte ville ha.

·       Kriterier - vad måste hunden göra för att få sin belöning? Är det ett bra kriterie så att hunden kan nå upp till det? Varken för höga eller för låga kriterier för träningen framåt utan kriterierna måste förändras allt eftersom klickerträningen fortskrider.

·       Belöningsfrekvens - Hur ofta får hunden belöning? Det hänger naturligtvis mycket på kriterierna. Om hunden får belöning för sällan kommer den till slut att tröttna och tycka träningen är tråkig. Vid nyinlärning bör det inte gå mer än 3-5 sekunder mellan belöningarna

·       Belöningskvalitet - hur bra "betalt" får hunden för att utföra beteendet? Tycker hunden det är värt det?

·       Belöningsplacering - var placeras belöningen? Hjälper det hunden att komma på rätt ställe inför nästa repetition? Förstärker det klicket ytterligare eller hinner hunden göra en massa andra saker mellan klicket och belöningen? Tränar du t ex ligg kvar är det smart att klicka och belöna hunden när den ligger ner.


Belöningskvalitet och belöningsplacering är inte kritiska, men de gör att träningen går mycket, mycket snabbare.

När man kommit en bit med klickerträningen är det viktigt att man börjar göra beteendet svårare och utmanar hunden så att träningen går framåt. Hur kan man då göra ett beteende svårare?

·       Höja kriterierna (precision, hastighet etc)

·       Tid (utföra det under längre tid)

·       Antal (t ex många nosduttar istf bara en)

·       Avstånd (utföra det längre och längre bort från föraren)

·       Miljö/störningar


Många repetitioner på kort avstånd med störningar gör oftast att beteendet blir säkrare även på långt avstånd. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hundgrind för gemene man
Göran Liljeberg Konst & Insekter
Säker hund i bilen
Tips på hundvänliga restauranger
Ta ett steg mot en bättre miljö