Du är inte inloggad.

Artikel

Visst vill du som hundägare förbättra livet för din hund

När hunden får leva ett naturligt liv som möjligt, så mår hunden bra.

Naturligt liv, naturliga beteenden, ursprungliga beteenden, många ord men med gemensam nämnare och innehåll--att hunden får vara hund och bli tillgodosedd sina behov trots att vi lever i det moderna samhället. Naturligtvis under tillåtna former.

 

Att tillgodose hundens naturliga beteenden, är att ha kunskap om att en del beteenden är art typiska - har du en jakthund så är det viktigt att hunden får utlopp för sitt jaktbeteende, sin jaktlust, har du en vallhundsras så är det lika viktigt att hunden får valla ex. får, kor, tas det bort, så kan det skapa ett negativt stressbeteende hos hunden och/eller så kan hunden börja "valla" cyklister, bilar och det blir ett problembeteende istället.

 

Många av de ursprungliga beteenden hos hund är lika för alla hundar som att använda sin näsa, att få arbeta med luktsinnet, och få vara med i flocken, att inte uteslutas ur den - och flocken är ju människoflocken, ja också om man har många hundar.

Uteslutningar kan också vara när ägaren går och tittar i sin mobil, istället för att ha kontakt med sin hund, och samarbete, samspel försvinner med en levande varelse-- hunden som är din bästa vän, men är du hundens?.

Naturligtvis så har alla hundar ett ursprungligt behov av att röra sig utifrån vad för ras du har och ålder.

 

De naturliga/ursprungliga beteenden är som jag nämnt ovan men också att få spåra, söka, nosa, apportera, upptäcka nya lukter, nya miljöer. Du som hundägare ger din hund möjlighet att ge utrymme till de ursprungliga behoven.

Att tänka på är också hundens egenskaper men även vilken ålder hunden är i.

 

Ex. när du är  uteoch viltspårar med din hund så sker en berikning. Du ger hunden förutsättningar så att hunden får utlopp för sin energi och dess ursprungliga beteenden.

Berikning är när hunden får använda sina ursprungliga/naturliga beteenden, hundens ursprungliga/naturliga beteenden och behov tillgodoses både fysiskt och mentalt, det är inte samma sak som aktivering. Aktivering är något där du som människa har kommit fram till att hunden eller ni tillsammans gör en aktivitet, men det handlar inte om hundens behov utan snarare människans.

Hundbloggareywonneviklund

http://www.hundbloggareywonneviklund.se






Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Göran Liljeberg Konst & Insekter
Hortensia (lat. Hydrangea macrophylla)
Saknar du gröna fingrar?
Världens populäraste hundras
Dykarbeten i Stockholm