Du är inte inloggad.

Artikel

Projektledare glömde att tidrapportera

 

En projekledare på ett större IT-företag i Stockholm kunde idag konstatera att tidrapporteringen som hans grupp skulle ha gjort för juni månad var helt felaktig oanvändbar. Vilket innebar att han fick sammankalla hela gruppen en gång till för att gå igenom rutinerna. Tydligen hade tidrapporteringssystemet varit väldigt dåligt uppbyggt vilket hade lett till tveksamheter hos projektgruppen. Istället för att prata med projektledare hade de försökt på olika sätt att lösa sina specifika svårigheter. Detta ledde till helt felaktiga slutsatser och tidrapporteringsdokument som inte kunde användas som annat än dasspapper. 

Projektledaren i fråga är nu ytterst besviken över att behöva jobba övertid, inte bara idag, utan resten av vecka för att försöka få ordning på de anställdas rapporterade timmar. Det som skulle bli enklare blev betydligt mer komplext och svårare att hantera. De som trodde att tidrapportering var ett världsligt problem blev snabbt påvisade att detta är något som är ytterst betydelsefullt. Det har helt att göra med att tid är något som också faktureras, oavsett om det är internt eller externt. Har man arbetat för många timmar i projektet så knaprar det på lönsamheten. 

Så i själva verket kan felaktig tidrapportering leda inte bara till svåra brysamheter hos ledarna utan också till att projekt som ska generera vinst faktiskt genererar förluster. Och i längden kan mindre pengar in resultera att människor tvingas lämna företaget. En situation som man aldrig vill sätta sig i. Så därför bör man inte bara vifta bort tidrapportering som något världsligt för det är inte. Det är en av de absolut viktigaste sakerna att ta hänsyn till för ett företag.

Mer om tidrapportering kan ni läsa om på http://www.tidrapportering.eu

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Marknadsundersökare Göteborg
Webbdesign för modiga!
Olika typer av telefonväxel
Skillnaden mellan on page och off page content
Populärt med mobiltillbehör