Du är inte inloggad.

Artikel

Vuxenutbildning för alla!

Vuxenutbildning, exempelvis Komvux ger utbildning till vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskola eller gymnasieskola. Det är inte ovanligt att vuxna vill förvärva mer kunskap eller friska upp minnet i och med att deras liv eller deras omgivning förändras. En del behöver läsa upp betyg för att kunna utbilda sig och verka inom en speciell bransch eller i ett specifikt yrke.  En annan orsak till att man vill börja läsa igen kan vara att familjen man försörjer har utökats och en utbildning kan bli en möjlighet till högre lön. Eller så har man helt enkelt kommit till en punkt i livet där man vill göra en förändring för sig själv personligen. Men frågan är; tar du som vuxen till dig information på samma vis som du gjorde som barn? Svaret är nej. Det fungerar inte riktigt på samma sätt. Som vuxen blandar du omedvetet in andra aspekter i ditt lärande.

Vuxenutbildningar är baserade på att man praktiskt ska lära sig nya metoder. Det är inte mentorerna utan de vuxna studenterna själva som väljer vad de vill lära sig. När det gäller lärande för vuxna handlar det ofta väldigt mycket om att blanda in och försöka se olika aspekter i ämnet. För man vet att när du som vuxen själv samlar fakta för att lära dig saker, blandar du omedvetet alltid in din egen värdering av exempelvis ekonomi, det sociala och även den psykologiska verkan i den informationen. Vad de vuxna vill lära sig och vad utbildningen erbjuder dem och på vilket sätt de vuxna i slutändan lär sig och tar till sig är alltså upp till dem själva. Om man då ser det i ett ännu större perspektiv; handlar det om hur den vuxne påverkas av hur samhället och omgivningen ter sig just nu.

En utbildning kan öka dina chanser till ett nytt arbete eller ett lyft i karriären. Men det kan också vara så att den på ett personligt plan kan hjälpa till att ge dig en mer fördelaktig plats i samhället och i det sociala livet. En viktig aspekt till att vuxna väljer att sätta sig i skolbänken igen kan bero på vårt samhälle och dess sociala inverkan. När vi blir äldre, tenderar vi att vilja lära oss mer och därför kommer det alltid finnas ett behov och en möjlighet för utbildning. Mycket på grund av de ständiga förändringarna i våra liv och i vårt samhälle.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Telisol - Föregångare inom telekomlösningar
Arbetsmiljöutbildning bidrar ofta till bättre jobbklimat
Att välja rätt undersköterskeutbildning
Bra hjälp att få från fackförbund
Läser du godnattsaga för ditt barn?