Du är inte inloggad.

Artikel

Ett bra lönesystem kan förbättra företagets resultat

 

Ett lönesystem är ett system som går ut på att optimera det sätt löner fördelas och förhandlas på. Det kan handla om olika sorters lönestegar som premierar vissa saker, vad som utgör grunden för löneförhöjningar, eller lönesänkningar. Olika företag hanterar lönesystemen på olika sätt.

Vissa företag använder sig av enklare system där mätbara värden är det som lägger grunden för vilken lön en viss medarbetare får. Mätbara värden kan vara saker som att man lyckats åstadkomma något konkret som är till företagets fördel, som till exempel att man lyckas sälja många varor, eller skaffa en ny kund till företaget.

Det kan också handla om saker som inte är mätbara, till exempel i vilken utsträckning man samarbetar, fungerar med arbetskamrater och kunder, eller på något annat sätt bidrar till företaget på ett sätt som arbetsgivaren tycker är skäl nog för att exempelvis höja lönen.

Vad bör ett företag tänka på när ett lönesystem utvecklas?
Först och främst bör lönesystemet på något sätt gagna företaget och kunna hjälpa företaget att bli mer framgångsrikt. Det måste också vara ett system som de anställda upplever som rättvist och sporrande. Ett bra lönesystem förhindrar att det till exempel uppstår löneskillnader mellan anställda utan att det finns saklig grund för dessa.

Varför är det viktigt att ha ett väl fungerande system?
Ett bra lönesystem ska gärna få en effekt i sig. Är det ett väldigt bra system så kan det användas för att sporra de anställda till att uppnå resultat som är positiva för företaget. Ett väl utvecklat system kan bli lukrativt för både arbetstagare och arbetsgivare.

En annan aspekt av att ha ett etablerat system där man förhåller sig till vissa principer, är att lönerelaterade frågor kan lösas lättare. Genom att som arbetsgivare vara öppen med vad som krävs för att avancera inom systemet, förbättrar man kommunikationen mellan chefer och anställda.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Aktiehandel på 2 minuter
Betalningsanmärkning
Varför använda en låneförmedlare?
Fackförbundens uppgifter
Låna på nätet