Du är inte inloggad.

Artikel

Effektiva metoder för hantering av skrot

Söker man någon som tar hand om skrot i Helsingborg, såsom metall, kan man kontakta den kunniga personalen på Metallteknik Skåne. Företaget besitter såväl kompetens som erfarenhet inom allt som berör återvinning samt bygg- och industriavfall. Med stor kapacitet kan man ta sig an arbeten av oerhört varierande omfattning och resultatet möter alltid aktuella EU-direktiv.

Förutom att använda sig av välbeprövade tekniker jobbar man ständigt för att kunna förbättra metoderna för återvinning och avfallshantering. Besök vår hemsida för att läsa mer ingående detaljer om urvalet av tjänster.

Miljön i ständig fokus 

Idag står samhället inför stora utmaningar gällande miljön. För att den nuvarande höga levnadsstandarden ska kunna upprätthållas är det nödvändigt att sträva efter ekologiskt hållbara lösningar inom exempelvis bygg- och industrisektorn. Att bidra med minimal uppkomst av avfall är därmed ett naturligt och viktigt första steg i denna process. Som samtiden ser ut för tillfället är likväl ett visst spill omöjligt att undkomma. Dock är det ytterst viktigt att man aktivt arbetar för att återvinna såväl energi som material från sådant som inte kan återanvändas. På Metallteknik Skåne står miljön ständigt i fokus och man vill poängtera att samtliga tjänster är utformade för att vara kostnads- och tidseffektiva. Genom att låta fackmännen ta hand om den skrot som man vill slippa i Helsingborg gynnas därför både miljön och kunden.

Metallteknik Skåne värderar alltid kunderna lika högt. Till företaget kan man vända sig oberoende av projektets omfattning, eftersom kapaciteten bland annat inrymmer 21 lastbilar, 1500 containrar och över 60 medarbetare. För att kontakta personalen gällande skrot i Helsingborg kan man ringa, skicka e-mejl eller besöka kontoret. Tillsammans med den unika kunden tar man fram en lösning som passar båda parterna och kommer överens om ett konkurrenskraftigt pris.

Bilskrot

En utav de populäraste tjänsterna bland privata kunder i Helsingborg är att skrota bilen. Självfallet är Metallteknik Skåne auktoriserade för att avregistrera fordon och är kvalitets- och miljöcertifierade enligt SBR. Detta innebär att miljön prioriteras vid de rutiner som används för demontering av bilar. Fordonets vätskor dräneras och allt avfall som är miljöfarligt tas om hand i enlighet med EU-direktiv. Under processens gång återanvänder och återvinner man i genomsnitt 85% av bilen. När man ska skrota sin bil är det viktigt att man tar med sig det sista registreringsbevisets gula del och legitimation. Står man inte själv som ägare för fordonet måste man även ha med sig en giltig fullmakt av bilägaren. Behöver man hjälp med att transportera den blivande skrotbilen kan man ringa för att avtala en tid då fordonet kan hämtas.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hur man gör en marknadsundersökning del 1
Stålhallar – byggnader som går att anpassa
Bra tips när du vill kunna välja bästa glasfiberpool
Världens barn försvarslösa
Sexleksaker är inte längre tabu