Du är inte inloggad.

Artikel

När skilsmässan är ett faktum

Det är nog ingen som tänker på skilsmässa när man gifter sig men faktur är att många äktenskap i Malmö idag slutar med separation. Skilsmässan kan grunda sig i ett snabbt beslut om att separera men det kan också vara ett långdraget och svårt beslut att ta, många stället sig frågan om när det är dags att gå. Är man gift och har barn är det oftast ännu svårare att ta beslutet att lämna sin partner, detta eftersom beslutet inte bara påverkar de vuxna utan även barnens liv.

Är man gift med barn och är på väg in i en skilsmässa är det viktigt att barnen får ta den plats de behöver, de är oftast centrala i den process man genomgår på grund av vårdnaden. När man skiljer sig med barn och ansöker om ensam vårdnad om sitt/sina barn blir det en så kallad vårdnadstvist i Malmö, dessa löses inte av föräldrarna utan man måste gå till genom föräldrabalken i domstol i Malmö eller den stad man bor i. ensam vårdnad innebär inte, tillskillnad från vad många tror, att man har rätten att vägra den andra föräldern att träffa sina barn, den förälder som förlorar vårdanden i en vårdnadstvist har fortfarande umgängesrätt med barnet/barnen.

Skilsmässa och vårdnadstvist är känsliga ämnen och för de flesta som genomgår dessa processer kan det många gånger kännas omöjligt att ta in all information och alla regler som gäller. Det finns många sidor på nätet som erbjuder hjälp och information kring ämnet, man kan även kontakta en advokat eller jurist för rådgivning om man har frågor . 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Kirrat och Klart
Du har väl inte glömt kontrollera mönsterdjupet på dina sommardäck?
Jourstäd Uppsala
Olika sätt att tvätta bilen
Laga rutan – billigare än byte av bilglas