Du är inte inloggad.

Artikel

Olika typer av telefonväxel

Telefonväxeln har funnits nästan lika länge som telefonen självt, vilket kanske låter otroligt. Själva telefonen uppfanns ju redan på 1800-talet, och växeln blev snabbt därefter oumbärlig för att det skulle vara möjligt att kontakta olika telefonanvändare. Det har dock hänt mycket på de nästan 150 åren som gått från det att telefonen började användas. Genom tiderna har främst tre olika typer av växlar använts.

1. Manuella

Från början sköttes alla växlar manuellt. Alltså var det någon som satt och kopplade alla samtal genom att flytta olika proppar och sladdar beroende på vem den i andra änden ville tala med. Telefonisten kom att ha en viktig roll i den allt mer krympande världen. Efter att telefonen uppfunnits kunde man prata med människor som befann sig långt bort, vilket var en stor sensation. Nu gick det snabbt att kommunicera – men inte utan hjälp av telefonisten vid växeln.

2. Automatiska

Den automatiska telefonväxeln är den där du knappar in ett nummer och direkt kommer fram till den person du söker. Numera tänker vi inte på detta som en växel utan en självklarhet när vi ringer. Alla har ett eget nummer, och det krävs inte att någon sitter och kopplar alla samtal som görs. När vi talar om telefonväxlar idag är det främst de som används inom företag eller andra stora organisationer som tankarna går till.

3. Mobila

Idag finns det ingen anledning att låta någon på företaget ha som arbetsuppgift att svara i telefon och koppla samtal. Nu finns det nämligen mobila telefonväxlar som innebär att samtal kan kopplas utan att någon måste befinna sig på kontoret hela dagen. Denna typ av växel går att använda från mobilen vilket är det verktyg som alla idag använder i jobbet. Alltså går det att koppla samtal till rätt person oavsett om man befinner sig på kontoret eller ej.  


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Är det så himla viktigt med kvalitetstexter på en hemsida?
Webbkompaniet
Jobba som casino affiliate
Att välja rätt IP-telefonitjänster
Avgörande tips för att välja rätt avtalshanteringssystem